Kota Peşin Fiyatı Kota Durumu Taksitli Fiyatı
A 275,00 TL Satışa Açık 295,00 TL
B 285,00 TL Satışa Kapalıdır 305,00 TL
C 295,00 TL Satışa Kapalıdır 315,00 TL
D 310,00 TL Satışa Kapalıdır 330,00 TL
E 320,00 TL Satışa Kapalıdır 340,00 TL
F 340,00 TL Satışa Kapalıdır 360,00 TL
G 355,00 TL Satışa Kapalıdır 375,00 TL
H 370,00 TL Satışa Kapalıdır 390,00 TL
Kota Peşin Fiyatı Kota Durumu Taksitli Fiyatı
A 385,00 TL Satışa Açık 405,00 TL
B 410,00 TL Satışa Kapalıdır 430,00 TL
C 435,00 TL Satışa Kapalıdır 455,00 TL
D 455,00 TL Satışa Kapalıdır 475,00 TL
E 475,00 TL Satışa Kapalıdır 495,00 TL
F 507,00 TL Satışa Kapalıdır 527,00 TL
G 546,00 TL Satışa Kapalıdır 566,00 TL
H 566,00 TL Satışa Kapalıdır 586,00 TL
I 598,00 TL Satışa Kapalıdır 618,00 TL
J 624,00 TL Satışa Kapalıdır 644,00 TL
K 689,00 TL Satışa Kapalıdır 709,00 TL
Kota Peşin Fiyatı Kota Durumu Taksitli Fiyatı
A 299,00 TL Satışa Kapandı 319,00 TL
B 315,00 TL Satışa Kapandı 335,00 TL
C 330,00 TL Satışa Açık 350,00 TL
D 345,00 TL Satışa Kapalıdır 365,00 TL
E 360,00 TL Satışa Kapalıdır 380,00 TL
F 380,00 TL Satışa Kapalıdır 400,00 TL
G 416,00 TL Satışa Kapalıdır 436,00 TL
H 436,00 TL Satışa Kapalıdır 456,00 TL
I 468,00 TL Satışa Kapalıdır 488,00 TL
J 494,00 TL Satışa Kapalıdır 514,00 TL
K 520,00 TL Satışa Kapalıdır 540,00 TL
Kota Peşin Fiyatı Kota Durumu Taksitli Fiyatı
A 365,00 TL Satışa Açık 385,00 TL
B 380,00 TL Satışa Kapalıdır 400,00 TL
C 390,00 TL Satışa Kapalıdır 410,00 TL
D 410,00 TL Satışa Kapalıdır 430,00 TL
E 425,00 TL Satışa Kapalıdır 445,00 TL
F 450,00 TL Satışa Kapalıdır 470,00 TL
G 475,00 TL Satışa Kapalıdır 495,00 TL
H 499,00 TL Satışa Kapalıdır 529,00 TL
I 530,00 TL Satışa Kapalıdır 550,00 TL
J 550,00 TL Satışa Kapalıdır 570,00 TL
K 570,00 TL Satışa Kapalıdır 590,00 TL
L 590,00 TL Satışa Kapalıdır 610,00 TL
M 610,00 TL Satışa Kapalıdır 630,00 TL
Kota Peşin Fiyatı Kota Durumu Taksitli Fiyatı
A 395,00 TL Satışa Açık 415,00 TL
B 410,00 TL Satışa Kapalıdır 430,00 TL
C 425,00 TL Satışa Kapalıdır 445,00 TL
D 440,00 TL Satışa Kapalıdır 460,00 TL
E 460,00 TL Satışa Kapalıdır 480,00 TL
F 475,00 TL Satışa Kapalıdır 495,00 TL
G 495,00 TL Satışa Kapalıdır 515,00 TL
H 530,00 TL Satışa Kapalıdır 550,00 TL
I 560,00 TL Satışa Kapalıdır 580,00 TL
J 590,00 TL Satışa Kapalıdır 610,00 TL
K 618,00 TL Satışa Kapalıdır 638,00 TL
L 644,00 TL Satışa Kapalıdır 664,00 TL
M 663,00 TL Satışa Kapalıdır 683,00 TL
Kota Peşin Fiyatı Kota Durumu Taksitli Fiyatı
A 455,00 TL Satışa Açık 475,00 TL
B 475,00 TL Satışa Kapalıdır 495,00 TL
C 488,00 TL Satışa Kapalıdır 508,00 TL
D 501,00 TL Satışa Kapalıdır 521,00 TL
E 520,00 TL Satışa Kapalıdır 540,00 TL
F 546,00 TL Satışa Kapalıdır 566,00 TL
G 559,00 TL Satışa Kapalıdır 579,00 TL
H 579,00 TL Satışa Kapalıdır 599,00 TL
I 598,00 TL Satışa Kapalıdır 618,00 TL
J 624,00 TL Satışa Kapalıdır 644,00 TL
K 644,00 TL Satışa Kapalıdır 664,00 TL
L 663,00 TL Satışa Kapalıdır 683,00 TL
M 715,00 TL Satışa Kapalıdır 735,00 TL
Kota Peşin Fiyatı Kota Durumu Taksitli Fiyatı
A 475,00 TL Satışa Açık 495,00 TL
B 494,00 TL Satışa Kapalıdır 514,00 TL
C 514,00 TL Satışa Kapalıdır 534,00 TL
D 533,00 TL Satışa Kapalıdır 553,00 TL
E 553,00 TL Satışa Kapalıdır 573,00 TL
F 572,00 TL Satışa Kapalıdır 592,00 TL
G 598,00 TL Satışa Kapalıdır 618,00 TL
H 618,00 TL Satışa Kapalıdır 638,00 TL
I 650,00 TL Satışa Kapalıdır 670,00 TL
J 689,00 TL Satışa Kapalıdır 709,00 TL
K 767,00 TL Satışa Kapalıdır 787,00 TL
L 793,00 TL Satışa Kapalıdır 813,00 TL
M 845,00 TL Satışa Kapalıdır 865,00 TL
Kota Peşin Fiyatı Kota Durumu Taksitli Fiyatı
A 495,00 TL Satışa Açık 515,00 TL
B 515,00 TL Satışa Kapalıdır 535,00 TL
C 540,00 TL Satışa Kapalıdır 560,00 TL
D 565,00 TL Satışa Kapalıdır 685,00 TL
E 585,00 TL Satışa Kapalıdır 605,00 TL
F 620,00 TL Satışa Kapalıdır 640,00 TL
G 645,00 TL Satışa Kapalıdır 665,00 TL
H 663,00 TL Satışa Kapalıdır 683,00 TL
I 683,00 TL Satışa Kapalıdır 703,00 TL
J 715,00 TL Satışa Kapalıdır 735,00 TL
K 774,00 TL Satışa Kapalıdır 794,00 TL
L 793,00 TL Satışa Kapalıdır 813,00 TL
M 845,00 TL Satışa Kapalıdır 865,00 TL
Kota Peşin Fiyatı Kota Durumu Taksitli Fiyatı
A 510,00 TL Satışa Açık 530,00 TL
B 539,00 TL Satışa Kapalıdır 559,00 TL
C 559,00 TL Satışa Kapalıdır 579,00 TL
D 578,00 TL Satışa Kapalıdır 598,00 TL
E 595,00 TL Satışa Kapalıdır 615,00 TL
F 620,00 TL Satışa Kapalıdır 640,00 TL
G 645,00 TL Satışa Kapalıdır 665,00 TL
H 655,00 TL Satışa Kapalıdır 675,00 TL
I 675,00 TL Satışa Kapalıdır 695,00 TL
J 699,00 TL Satışa Kapalıdır 719,00 TL
K 735,00 TL Satışa Kapalıdır 755,00 TL
L 780,00 TL Satışa Kapalıdır 800,00 TL
M 845,00 TL Satışa Kapalıdır 865,00 TL
Kota Peşin Fiyatı Kota Durumu Taksitli Fiyatı
A 449,00 TL Satışa Kapandı 469,00 TL
B 465,00 TL Satışa Açık 485,00 TL
C 480,00 TL Satışa Kapalıdır 500,00 TL
D 507,00 TL Satışa Kapalıdır 527,00 TL
E 520,00 TL Satışa Kapalıdır 540,00 TL
F 546,00 TL Satışa Kapalıdır 566,00 TL
G 566,00 TL Satışa Kapalıdır 586,00 TL
H 611,00 TL Satışa Kapalıdır 631,00 TL
I 637,00 TL Satışa Kapalıdır 657,00 TL
J 663,00 TL Satışa Kapalıdır 683,00 TL
K 715,00 TL Satışa Kapalıdır 735,00 TL
Kota Peşin Fiyatı Kota Durumu Taksitli Fiyatı
A 529,00 TL Satışa Kapandı 549,00 TL
B 550,00 TL Satışa Açık 570,00 TL
C 580,00 TL Satışa Kapalıdır 600,00 TL
D 629,00 TL Satışa Kapalıdır 649,00 TL
E 655,00 TL Satışa Kapalıdır 675,00 TL
F 679,00 TL Satışa Kapalıdır 699,00 TL
G 715,00 TL Satışa Kapalıdır 735,00 TL
H 747,00 TL Satışa Kapalıdır 767,00 TL
I 820,00 TL Satışa Kapalıdır 840,00 TL
J 850,00 TL Satışa Kapalıdır 870,00 TL
K 880,00 TL Satışa Kapalıdır 900,00 TL
L 950,00 TL Satışa Kapalıdır 970,00 TL
Kota Peşin Fiyatı Kota Durumu Taksitli Fiyatı
A 550,00 TL Satışa Açık 570,00 TL
B 570,00 TL Satışa Kapalıdır 590,00 TL
C 590,00 TL Satışa Kapalıdır 610,00 TL
D 610,00 TL Satışa Kapalıdır 630,00 TL
E 630,00 TL Satışa Kapalıdır 650,00 TL
F 660,00 TL Satışa Kapalıdır 680,00 TL
G 680,00 TL Satışa Kapalıdır 700,00 TL
H 710,00 TL Satışa Kapalıdır 730,00 TL
I 730,00 TL Satışa Kapalıdır 750,00 TL
J 760,00 TL Satışa Kapalıdır 780,00 TL
K 790,00 TL Satışa Kapalıdır 810,00 TL
L 810,00 TL Satışa Kapalıdır 830,00 TL
M 845,00 TL Satışa Kapalıdır 865,00 TL
Kota Peşin Fiyatı Kota Durumu Taksitli Fiyatı
A 475,00 TL Satışa Açık 495,00 TL
B 489,00 TL Satışa Kapalıdır 509,00 TL
C 505,00 TL Satışa Kapalıdır 525,00 TL
D 520,00 TL Satışa Kapalıdır 540,00 TL
E 546,00 TL Satışa Kapalıdır 566,00 TL
F 566,00 TL Satışa Kapalıdır 586,00 TL
G 585,00 TL Satışa Kapalıdır 605,00 TL
H 611,00 TL Satışa Kapalıdır 631,00 TL
I 637,00 TL Satışa Kapalıdır 657,00 TL
J 663,00 TL Satışa Kapalıdır 683,00 TL
K 702,00 TL Satışa Kapalıdır 722,00 TL
L 754,00 TL Satışa Kapalıdır 774,00 TL
M 780,00 TL Satışa Kapalıdır 800,00 TL
Kota Peşin Fiyatı Kota Durumu Taksitli Fiyatı
A 409,00 TL Satışa Açık 429,00 TL
B 425,00 TL Satışa Kapalıdır 445,00 TL
C 440,00 TL Satışa Kapalıdır 460,00 TL
D 455,00 TL Satışa Kapalıdır 475,00 TL
E 480,00 TL Satışa Kapalıdır 500,00 TL
F 510,00 TL Satışa Kapalıdır 530,00 TL
G 530,00 TL Satışa Kapalıdır 550,00 TL
H 555,00 TL Satışa Kapalıdır 575,00 TL
I 572,00 TL Satışa Kapalıdır 592,00 TL
J 592,00 TL Satışa Kapalıdır 612,00 TL
K 611,00 TL Satışa Kapalıdır 631,00 TL
L 637,00 TL Satışa Kapalıdır 657,00 TL
Kota Peşin Fiyatı Kota Durumu Taksitli Fiyatı
A 319,00 TL Satışa Kapandı 339,00 TL
B 330,00 TL Satışa Kapandı 350,00 TL
C 364,00 TL Satışa Açık 384,00 TL
D 374,00 TL Satışa Kapalıdır 394,00 TL
E 384,00 TL Satışa Kapalıdır 404,00 TL
F 390,00 TL Satışa Kapalıdır 410,00 TL
G 410,00 TL Satışa Kapalıdır 430,00 TL
H 423,00 TL Satışa Kapalıdır 443,00 TL
I 442,00 TL Satışa Kapalıdır 462,00 TL
J 481,00 TL Satışa Kapalıdır 501,00 TL
K 514,00 TL Satışa Kapalıdır 534,00 TL
L 533,00 TL Satışa Kapalıdır 553,00 TL
M 553,00 TL Satışa Kapalıdır 573,00 TL
Kota Peşin Fiyatı Kota Durumu Taksitli Fiyatı
A 289,00 TL Satışa Kapandı 309,00 TL
B 305,00 TL Satışa Açık 325,00 TL
C 320,00 TL Satışa Kapalıdır 340,00 TL
D 330,00 TL Satışa Kapalıdır 350,00 TL
E 344,00 TL Satışa Kapalıdır 364,00 TL
F 365,00 TL Satışa Kapalıdır 385,00 TL
G 385,00 TL Satışa Kapalıdır 405,00 TL
H 403,00 TL Satışa Kapalıdır 423,00 TL
I 416,00 TL Satışa Kapalıdır 436,00 TL
J 429,00 TL Satışa Kapalıdır 449,00 TL
K 455,00 TL Satışa Kapalıdır 475,00 TL
Kota Peşin Fiyatı Kota Durumu Taksitli Fiyatı
A 260,00 TL Satışa Kapandı 280,00 TL
B 279,00 TL Satışa Kapandı 299,00 TL
C 293,00 TL Satışa Açık 313,00 TL
D 305,00 TL Satışa Kapalıdır 325,00 TL
E 325,00 TL Satışa Kapalıdır 345,00 TL
F 345,00 TL Satışa Kapalıdır 365,00 TL
G 358,00 TL Satışa Kapalıdır 378,00 TL
H 377,00 TL Satışa Kapalıdır 397,00 TL
I 403,00 TL Satışa Kapalıdır 423,00 TL
J 416,00 TL Satışa Kapalıdır 436,00 TL
K 423,00 TL Satışa Kapalıdır 443,00 TL
Kota Peşin Fiyatı Kota Durumu Taksitli Fiyatı
A 255,00 TL Satışa Açık 275,00 TL
B 275,00 TL Satışa Kapalıdır 295,00 TL
C 290,00 TL Satışa Kapalıdır 310,00 TL
D 300,00 TL Satışa Kapalıdır 320,00 TL
E 320,00 TL Satışa Kapalıdır 340,00 TL
F 330,00 TL Satışa Kapalıdır 350,00 TL
G 340,00 TL Satışa Kapalıdır 360,00 TL
H 350,00 TL Satışa Kapalıdır 370,00 TL
I 364,00 TL Satışa Kapalıdır 384,00 TL
J 390,00 TL Satışa Kapalıdır 410,00 TL
K 416,00 TL Satışa Kapalıdır 436,00 TL
Kota Peşin Fiyatı Kota Durumu Taksitli Fiyatı
A 249,00 TL Satışa Açık 269,00 TL
B 268,00 TL Satışa Kapalıdır 288,00 TL
C 285,00 TL Satışa Kapalıdır 305,00 TL
D 305,00 TL Satışa Kapalıdır 325,00 TL
E 315,00 TL Satışa Kapalıdır 335,00 TL
F 325,00 TL Satışa Kapalıdır 345,00 TL
G 335,00 TL Satışa Kapalıdır 355,00 TL
H 345,00 TL Satışa Kapalıdır 365,00 TL
I 364,00 TL Satışa Kapalıdır 384,00 TL
J 377,00 TL Satışa Kapalıdır 397,00 TL
K 390,00 TL Satışa Kapalıdır 410,00 TL
Kota Peşin Fiyatı Kota Durumu Taksitli Fiyatı
A 235,00 TL Satışa Açık 355,00 TL
B 245,00 TL Satışa Kapalıdır 265,00 TL
C 255,00 TL Satışa Kapalıdır 275,00 TL
D 267,00 TL Satışa Kapalıdır 287,00 TL
E 287,00 TL Satışa Kapalıdır 307,00 TL
F 299,00 TL Satışa Kapalıdır 319,00 TL
G 315,00 TL Satışa Kapalıdır 335,00 TL
H 330,00 TL Satışa Kapalıdır 350,00 TL
I 345,00 TL Satışa Kapalıdır 365,00 TL
J 360,00 TL Satışa Kapalıdır 380,00 TL
K 375,00 TL Satışa Kapalıdır 395,00 TL

FİYAT VE UYGULAMALAR

 • Fiyatlar erken rezervasyon kapsamında kademeli olarak yükselmektedir. Satışa açık kota fiyatı, rezervasyon aşamasında  ödeme yapılırsa geçerlidir. Taksitli fiyat, anlaşmalı banka kartlarına 4 taksit olarak uygulanır. 
 • Tatil köyü oda giriş saati  16:00, oda çıkış saati 11:00'dir. 
 • 7 gün öncesine kadar kesintisiz iade garantisi ve tesis musaitliğine göre 2020 sezonunda geçerli olmak üzere tarih değişikliği yapılabilmektedir.Tarih değişikliklerinde fiyat farkı güncel kota üzerinden hesaplanır. İptal tutarlarının iadesi 15 gün içerisinde yapılmaktadır.

ÜCRETSİZ HİZMETLER

 • Açık büfe (Sabah kahvaltısı, geç kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği.)
 • Gün boyu kapaksız içecekler
 • Gün içi gözleme ve pide
 • Baylara özel; açık havuz, kapalı havuz, aqua, baba-çocuk havuzu, çocuk havuzu, hamam, sauna, fitness salonu, (Yetişkin havuzlarına 0-6 yaş arası çocuklar kabul edilmemektedir.)
 • Bayanlara özel komplekste; tatlı su havuzu, tuzlu su havuzu, aqua, çocuk havuzu, anne-çocuk havuzu, kum havuzu, bahçe fitness, hamam, sauna, TV ve oyun salonu, mescit, dinlenme salonu, çocuk uyku odası (Bayanlar kompleksine 6 yaş üstü erkek çocuklar kabul edilmemektedir.)
 • Mini Club (07-12 yaş)
 • Kreş (3-6 yaş)
 • Bayanlara özel, haftada 3 gece disko
 • Sinema, plaj voleybolu, basketbol, masa tenisi, tenis, dart
 • Gün boyu animasyon ekibi ile aktiviteler, gece showları ve canlı müzik
 • Wi-fi internet (lobi, odalar, havuz kafe)
 • Minibar (İlk girişte ücretsiz olup daha sonraki istekler ücrete tabidir.)
 • Kumluca Otogarı'ndan geliş servisi

 ÜCRETLİ HİZMETLER

 • Oda servisi, kapaklı içecekler, sıkma meyve suları, a’lacarte balık restoran
 • Telefon, fax, internet kafe, fotoğrafçı
 • Çamaşırhane
 • Doktor
 • SPA (masaj, kese-köpük)
 • Kuaför, güzellik merkezi, cilt bakımı, tatoo
 • Market (butik, kuyumcu, hediyelik eşya vb.)
 • Transfer (Havayolu ile gelişlerde en az üç gün önceden bilgi verilmesi gerekmektedir. )
 • Lunapark, Oyun salonu, 
 • Çevre gezileri,Araç kiralama,
 • Plajımızda bulunan su sporları Antalya Büyükşehir belediyesi tarafından kiraya verilmekte olup Antalya Turizm il müdürlüğü tarafından belgelendirilmektedir. Resmi kurumlar tarafından tesisimizden bağımsız olarak denetlenmekte olup tesisimizin konu ile ilgili yasal sorumluluğu ve yaptırımı yoktur.

Otelimiz misafirlerine Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı A grubu 6439 belge numaraları Fenike Tur Seyehat Acentası tarafından hizmet verilmektedir.


STANDART ODALAR:

 • Standart odalarda minimum 2 yetişkin hesaplanarak satışa sunulmaktadır.
 • Yukarıdaki fiyatlar kişi başı olup 1. ve 2. kişiler için geçerlidir. (Minimum kişi fiyatlandırılmasından sonra (2 kişi):
 • 7-12 yaş arası tüm çocuklar (2008 ile 2013 arası doğumlular) %50 indirimli,
 • 0-6 yaş arası tüm çocuklar (2014 ile 2020 arası doğumlular) ücretsizdir.

AİLE ODALARI:

 • Aile odaları, minimum 3,5 yetişkin hesaplanarak satışa sunulmaktadır.
 • Aile odalarında 4. kişiler için kişi başı fiyat üzerinden %20 indirim uygulanacaktır.
 • Aile odalarında 5. kişiler için kişi başı fiyat üzerinden %30 indirim uygulanacaktır. (Minimum kişi fiyatlandırılmasından sonra (3,5 kişi)
 • 7-12 yaş arası tüm çocuklar (2008 ile 2013 arası doğumlular) %50 indirimli,
 • 0-6 yaş arası tüm çocuklar (2014 ile 2020 arası doğumlular) ücretsizdir.

***TATİL KÖYÜNE GİRİŞTE, TÜM KİŞİLERİN KİMLİK BEYANI ZORUNLUDUR. KİMLİĞİ BEYAN EDİLMEYEN ÇOCUKLAR İÇİN YETİŞKİN KİŞİ UYGULAMASI YAPILACAKTIR.***

 

E-Bülten

Bizimle ilgili önemli gelişme ve fırsatlardan haberdar olmak için
REZERVASYONİletişim