Kota Peşin Fiyatı Kota Durumu Taksitli Fiyatı
A 180,00 TL Satışa Kapandı 200,00 TL
B 190,00 TL Satışa Açık 210,00 TL
C 200,00 TL Satışa Kapalıdır 220,00 TL
D 210,00 TL Satışa Kapalıdır 230,00 TL
E 220,00 TL Satışa Kapalıdır 240,00 TL
F 230,00 TL Satışa Kapalıdır 250,00 TL
G 240,00 TL Satışa Kapalıdır 260,00 TL
H 250,00 TL Satışa Kapalıdır 270,00 TL
I 260,00 TL Satışa Kapalıdır 280,00 TL
J 270,00 TL Satışa Kapalıdır 290,00 TL
K 280,00 TL Satışa Kapalıdır 300,00 TL
Kota Peşin Fiyatı Kota Durumu Taksitli Fiyatı
A 309,00 TL Satışa Kapandı 329,00 TL
B 325,00 TL Satışa Kapandı 345,00 TL
C 340,00 TL Satışa Kapandı 360,00 TL
D 355,00 TL Satışa Kapandı 375,00 TL
E 375,00 TL Satışa Kapandı 395,00 TL
F 390,00 TL Satışa Kapandı 410,00 TL
G 399,00 TL Satışa Açık 419,00 TL
H 420,00 TL Satışa Kapalıdır 440,00 TL
I 435,00 TL Satışa Kapalıdır 355,00 TL
J 450,00 TL Satışa Kapalıdır 470,00 TL
K 465,00 TL Satışa Kapalıdır 485,00 TL
L 480,00 TL Satışa Kapalıdır 500,00 TL
M 495,00 TL Satışa Kapalıdır 515,00 TL
Kota Peşin Fiyatı Kota Durumu Taksitli Fiyatı
A 325,00 TL Satışa Kapandı 355,00 TL
B 340,00 TL Satışa Kapandı 360,00 TL
C 355,00 TL Satışa Açık 375,00 TL
D 370,00 TL Satışa Kapalıdır 390,00 TL
E 385,00 TL Satışa Kapalıdır 405,00 TL
F 400,00 TL Satışa Kapalıdır 420,00 TL
G 415,00 TL Satışa Kapalıdır 435,00 TL
H 430,00 TL Satışa Kapalıdır 450,00 TL
I 445,00 TL Satışa Kapalıdır 465,00 TL
J 460,00 TL Satışa Kapalıdır 480,00 TL
K 475,00 TL Satışa Kapalıdır 495,00 TL
L 490,00 TL Satışa Kapalıdır 510,00 TL
M 510,00 TL Satışa Kapalıdır 530,00 TL
Kota Peşin Fiyatı Kota Durumu Taksitli Fiyatı
A 350,00 TL Satışa Kapandı 370,00 TL
B 365,00 TL Satışa Kapandı 385,00 TL
C 375,00 TL Satışa Açık 395,00 TL
D 395,00 TL Satışa Kapalıdır 415,00 TL
E 410,00 TL Satışa Kapalıdır 430,00 TL
F 425,00 TL Satışa Kapalıdır 445,00 TL
G 430,00 TL Satışa Kapalıdır 450,00 TL
H 445,00 TL Satışa Kapalıdır 465,00 TL
I 460,00 TL Satışa Kapalıdır 480,00 TL
J 475,00 TL Satışa Kapalıdır 495,00 TL
K 490,00 TL Satışa Kapalıdır 510,00 TL
L 510,00 TL Satışa Kapalıdır 530,00 TL
M 565,00 TL Satışa Kapalıdır 585,00 TL
Kota Peşin Fiyatı Kota Durumu Taksitli Fiyatı
A 365,00 TL Satışa Kapandı 385,00 TL
B 380,00 TL Satışa Kapandı 400,00 TL
C 395,00 TL Satışa Açık 415,00 TL
D 410,00 TL Satışa Kapalıdır 430,00 TL
E 425,00 TL Satışa Kapalıdır 445,00 TL
F 440,00 TL Satışa Kapalıdır 460,00 TL
G 455,00 TL Satışa Kapalıdır 475,00 TL
H 470,00 TL Satışa Kapalıdır 490,00 TL
I 485,00 TL Satışa Kapalıdır 505,00 TL
J 500,00 TL Satışa Kapalıdır 520,00 TL
K 515,00 TL Satışa Kapalıdır 535,00 TL
L 540,00 TL Satışa Kapalıdır 560,00 TL
M 580,00 TL Satışa Kapalıdır 600,00 TL
Kota Peşin Fiyatı Kota Durumu Taksitli Fiyatı
A 375,00 TL Satışa Kapandı 395,00 TL
B 390,00 TL Satışa Kapandı 410,00 TL
C 395,00 TL Satışa Kapandı 415,00 TL
D 420,00 TL Satışa Açık 440,00 TL
E 425,00 TL Satışa Kapalıdır 445,00 TL
F 440,00 TL Satışa Kapalıdır 460,00 TL
G 455,00 TL Satışa Kapalıdır 475,00 TL
H 480,00 TL Satışa Kapalıdır 500,00 TL
I 495,00 TL Satışa Kapalıdır 515,00 TL
J 510,00 TL Satışa Kapalıdır 530,00 TL
K 525,00 TL Satışa Kapalıdır 545,00 TL
L 540,00 TL Satışa Kapalıdır 560,00 TL
M 580,00 TL Satışa Kapalıdır 600,00 TL
Kota Peşin Fiyatı Kota Durumu Taksitli Fiyatı
A 395,00 TL Satışa Kapandı 415,00 TL
B 415,00 TL Satışa Kapandı 435,00 TL
C 430,00 TL Satışa Kapandı 450,00 TL
D 445,00 TL Satışa Açık 465,00 TL
E 460,00 TL Satışa Kapalıdır 480,00 TL
F 475,00 TL Satışa Kapalıdır 495,00 TL
G 490,00 TL Satışa Kapalıdır 510,00 TL
H 505,00 TL Satışa Kapalıdır 525,00 TL
I 520,00 TL Satışa Kapalıdır 540,00 TL
J 540,00 TL Satışa Kapalıdır 560,00 TL
K 565,00 TL Satışa Kapalıdır 585,00 TL
L 580,00 TL Satışa Kapalıdır 600,00 TL
M 605,00 TL Satışa Kapalıdır 625,00 TL
Kota Peşin Fiyatı Kota Durumu Taksitli Fiyatı
A 360,00 TL Satışa Kapandı 380,00 TL
B 370,00 TL Satışa Kapandı 390,00 TL
C 380,00 TL Satışa Kapandı 400,00 TL
D 390,00 TL Satışa Açık 410,00 TL
E 400,00 TL Satışa Kapalıdır 420,00 TL
F 410,00 TL Satışa Kapalıdır 430,00 TL
G 420,00 TL Satışa Kapalıdır 440,00 TL
H 430,00 TL Satışa Kapalıdır 450,00 TL
I 440,00 TL Satışa Kapalıdır 460,00 TL
J 450,00 TL Satışa Kapalıdır 470,00 TL
K 460,00 TL Satışa Kapalıdır 480,00 TL
L 470,00 TL Satışa Kapalıdır 490,00 TL
Kota Peşin Fiyatı Kota Durumu Taksitli Fiyatı
A 395,00 TL Satışa Kapandı 415,00 TL
B 415,00 TL Satışa Kapandı 435,00 TL
C 430,00 TL Satışa Açık 450,00 TL
D 445,00 TL Satışa Kapalıdır 465,00 TL
E 460,00 TL Satışa Kapalıdır 480,00 TL
F 475,00 TL Satışa Kapalıdır 495,00 TL
G 490,00 TL Satışa Kapalıdır 510,00 TL
H 505,00 TL Satışa Kapalıdır 525,00 TL
I 520,00 TL Satışa Kapalıdır 540,00 TL
J 535,00 TL Satışa Kapalıdır 555,00 TL
K 550,00 TL Satışa Kapalıdır 570,00 TL
L 580,00 TL Satışa Kapalıdır 600,00 TL
Kota Peşin Fiyatı Kota Durumu Taksitli Fiyatı
A 395,00 TL Satışa Kapandı 415,00 TL
B 415,00 TL Satışa Kapandı 435,00 TL
C 430,00 TL Satışa Açık 450,00 TL
D 445,00 TL Satışa Kapalıdır 465,00 TL
E 460,00 TL Satışa Kapalıdır 480,00 TL
F 475,00 TL Satışa Kapalıdır 495,00 TL
G 490,00 TL Satışa Kapalıdır 510,00 TL
H 505,00 TL Satışa Kapalıdır 525,00 TL
I 525,00 TL Satışa Kapalıdır 545,00 TL
J 540,00 TL Satışa Kapalıdır 560,00 TL
K 565,00 TL Satışa Kapalıdır 585,00 TL
L 580,00 TL Satışa Kapalıdır 600,00 TL
Kota Peşin Fiyatı Kota Durumu Taksitli Fiyatı
A 360,00 TL Satışa Kapandı 380,00 TL
B 375,00 TL Satışa Kapandı 395,00 TL
C 390,00 TL Satışa Açık 410,00 TL
D 405,00 TL Satışa Kapalıdır 425,00 TL
E 420,00 TL Satışa Kapalıdır 440,00 TL
F 435,00 TL Satışa Kapalıdır 455,00 TL
G 450,00 TL Satışa Kapalıdır 470,00 TL
H 470,00 TL Satışa Kapalıdır 490,00 TL
I 490,00 TL Satışa Kapalıdır 510,00 TL
J 510,00 TL Satışa Kapalıdır 530,00 TL
K 530,00 TL Satışa Kapalıdır 550,00 TL
L 552,00 TL Satışa Kapalıdır 572,00 TL
Kota Peşin Fiyatı Kota Durumu Taksitli Fiyatı
A 333,00 TL Satışa Kapandı 353,00 TL
B 343,00 TL Satışa Kapandı 363,00 TL
C 355,00 TL Satışa Açık 375,00 TL
D 365,00 TL Satışa Kapalıdır 385,00 TL
E 375,00 TL Satışa Kapalıdır 395,00 TL
F 385,00 TL Satışa Kapalıdır 405,00 TL
G 395,00 TL Satışa Kapalıdır 415,00 TL
H 405,00 TL Satışa Kapalıdır 425,00 TL
I 425,00 TL Satışa Kapalıdır 445,00 TL
J 450,00 TL Satışa Kapalıdır 470,00 TL
K 480,00 TL Satışa Kapalıdır 500,00 TL
L 500,00 TL Satışa Kapalıdır 520,00 TL
Kota Peşin Fiyatı Kota Durumu Taksitli Fiyatı
A 245,00 TL Satışa Kapandı 265,00 TL
B 255,00 TL Satışa Kapandı 275,00 TL
C 265,00 TL Satışa Kapandı 285,00 TL
D 275,00 TL Satışa Kapandı 295,00 TL
E 285,00 TL Satışa Kapandı 305,00 TL
F 299,00 TL Satışa Açık 319,00 TL
G 310,00 TL Satışa Kapalıdır 330,00 TL
H 320,00 TL Satışa Kapalıdır 350,00 TL
I 330,00 TL Satışa Kapalıdır 350,00 TL
J 340,00 TL Satışa Kapalıdır 360,00 TL
K 380,00 TL Satışa Kapalıdır 400,00 TL
L 405,00 TL Satışa Kapalıdır 425,00 TL
M 430,00 TL Satışa Kapalıdır 450,00 TL
Kota Peşin Fiyatı Kota Durumu Taksitli Fiyatı
A 225,00 TL Satışa Kapandı 245,00 TL
B 235,00 TL Satışa Kapandı 255,00 TL
C 245,00 TL Satışa Kapandı 265,00 TL
D 255,00 TL Satışa Kapandı 275,00 TL
E 265,00 TL Satışa Kapandı 285,00 TL
F 275,00 TL Satışa Açık 295,00 TL
G 285,00 TL Satışa Kapalıdır 305,00 TL
H 295,00 TL Satışa Kapalıdır 315,00 TL
I 305,00 TL Satışa Kapalıdır 325,00 TL
J 330,00 TL Satışa Kapalıdır 350,00 TL
K 350,00 TL Satışa Kapalıdır 370,00 TL
L 365,00 TL Satışa Kapalıdır 385,00 TL
M 375,00 TL Satışa Kapalıdır 395,00 TL
Kota Peşin Fiyatı Kota Durumu Taksitli Fiyatı
A 199,00 TL Satışa Kapandı 219,00 TL
B 209,00 TL Satışa Kapandı 229,00 TL
C 225,00 TL Satışa Kapandı 245,00 TL
D 235,00 TL Satışa Kapandı 255,00 TL
E 250,00 TL Satışa Açık 270,00 TL
F 260,00 TL Satışa Kapalıdır 280,00 TL
G 275,00 TL Satışa Kapalıdır 295,00 TL
H 290,00 TL Satışa Kapalıdır 310,00 TL
I 310,00 TL Satışa Kapalıdır 330,00 TL
J 325,00 TL Satışa Kapalıdır 355,00 TL
K 340,00 TL Satışa Kapalıdır 360,00 TL
L 355,00 TL Satışa Kapalıdır 375,00 TL
Kota Peşin Fiyatı Kota Durumu Taksitli Fiyatı
A 189,00 TL Satışa Kapandı 209,00 TL
B 199,00 TL Satışa Kapandı 219,00 TL
C 215,00 TL Satışa Açık 235,00 TL
D 220,00 TL Satışa Kapalıdır 250,00 TL
E 230,00 TL Satışa Kapalıdır 250,00 TL
F 240,00 TL Satışa Kapalıdır 260,00 TL
G 250,00 TL Satışa Kapalıdır 270,00 TL
H 260,00 TL Satışa Kapalıdır 280,00 TL
I 270,00 TL Satışa Kapalıdır 290,00 TL
J 280,00 TL Satışa Kapalıdır 300,00 TL
K 290,00 TL Satışa Kapalıdır 310,00 TL
Kota Peşin Fiyatı Kota Durumu Taksitli Fiyatı
A 185,00 TL Satışa Kapandı 205,00 TL
B 199,00 TL Satışa Kapandı 219,00 TL
C 205,00 TL Satışa Kapandı 225,00 TL
D 215,00 TL Satışa Açık 235,00 TL
E 225,00 TL Satışa Kapalıdır 245,00 TL
F 235,00 TL Satışa Kapalıdır 255,00 TL
G 245,00 TL Satışa Kapalıdır 265,00 TL
H 255,00 TL Satışa Kapalıdır 275,00 TL
I 265,00 TL Satışa Kapalıdır 285,00 TL
J 275,00 TL Satışa Kapalıdır 295,00 TL
K 285,00 TL Satışa Kapalıdır 305,00 TL
Kota Peşin Fiyatı Kota Durumu Taksitli Fiyatı
A 175,00 TL Satışa Kapandı 195,00 TL
B 185,00 TL Satışa Kapandı 205,00 TL
C 195,00 TL Satışa Açık 215,00 TL
D 205,00 TL Satışa Kapalıdır 225,00 TL
E 215,00 TL Satışa Kapalıdır 235,00 TL
F 225,00 TL Satışa Kapalıdır 245,00 TL
G 235,00 TL Satışa Kapalıdır 255,00 TL
H 245,00 TL Satışa Kapalıdır 265,00 TL
I 255,00 TL Satışa Kapalıdır 275,00 TL
J 265,00 TL Satışa Kapalıdır 285,00 TL
K 285,00 TL Satışa Kapalıdır 305,00 TL

ЦЕНЫ И ПРАВИЛА

 • Время въезда в номер в нашем отеле: 16:00 часов, время выезда из номера: 11:00 часов.
 • Условия изменения дат на сезон 2018 остаются прежними – в зависимости от заполненности отеля при условии отправки уведомления как минимум за 15 дней.
 • В случае аннулирования резервации (за исключением документально подтвержденных непредвиденных обстоятельств (смерть, авария и т.п.)) за 30 дней денежные средства возвращаются в размере 100%, за 20 дней – 90%, за 8 дней – 75%. При аннулировании в сроки меньше 8 дней денежные средства не возвращаются.

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

 • Шведский стол (завтрак, поздний завтрак, обед и ужин);
 • Напитки в бокалах в течение дня;
 • Гозлеме и пиде в течение дня;
 • Для мужчин: открытый бассейн, закрытый бассейн, аква-бассейн, бассейн для пап и детей, детский бассейн, турецкая баня, сауна, парилка, тренажерный зал (дети от 0 до 6 лет не допускаются во взрослый бассейн);
 • В женском комплексе: бассейн с пресной водой, бассейн с соленой водой, аква-бассейн, детский бассейн, бассейн для мам и детей, песочница, фитнес, турецкая баня, сауна, игровой зал и телевизионный уголок, место для совершения молитвы, салон для отдыха, спальная комната для детей (мальчики старше 6 лет не допускаются в женский комплекс);
 • Мини-клуб (07 - 12 лет);
 • Детский сад (3 - 6 лет);
 • Специально для женщин 3 раза в неделю дискотека;
 • Кинотеатр, пляжный волейбол, баскетбол, настольный теннис, теннис, дротики;
 • Развлечения в течение дня вместе с анимационной командой, вечерние представления и живая музыка;
 • Wi-fi интернет (в лобби, номерах и в кафе у бассейна);
 • Мини-бар (при въезде бесплатно, а последующие заказы и пополнения являются платными);
 • Автобус с вокзала Кумлуджа.

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

 • Сервис в номер, напитки в бутылках, свежевыжатые фруктовые соки, рыбный ресторан A’la carte;
 • Телефон, факс, интернет-кафе, услуги фотографа;
 • Прачечная;  
 • Услуги врача;
 • SPA (массаж, пилинг, пенный массаж);
 • Парикмахерская, салон красоты, уход за кожей, татуировки;
 • Маркет (бутик, магазин ювелирных изделий, сувениров и т.д.);
 • Прокат автомобилей, трансфер (из аэропорта трансфер организовывается администрацией отеля при условии уведомления как минимум за три дня; оплата за трансфер взимается с клиента в форме предоплаты);
 • Экскурсии;
 • Луна-парк, игровой зал;
 • Кальян, мороженое;

Стандартные номера:

 • Стоимость стандартного номера рассчитывается исходя из проживания в номере минимум двух взрослых человек.
 • Указанные выше цены являются ценой на одного человека, и действительны для 1 и 2 человек.
 • Помимо стоимости номера (на 2-х взрослых человек):
 • На детей от 7 до 12 лет (2007 - 2012 года рождения) 50% скидка;
 • Дети от 0 до 6 лет (2013 - 2019 года рождения) – бесплатно.

Семейные номера:

 • Стоимость семейного номера рассчитывается исходя из проживания в номере минимум 3,5 взрослых человека.
 • На 4-го человека в семейных номерах предусмотрена скидка 20% от стоимости на одного человека.
 • На 5-го человека в семейных номерах предусмотрена скидка 30% от стоимости на одного человека.
 • Помимо стоимости номера (на 3,5 человек):
 • На детей от 7 до 12 лет (2007 - 2012 года рождения) 50% скидка;
 • Дети от 0 до 6 лет (2013 - 2019 года рождения) – бесплатно.

***ПРИ ВЪЕЗДЕ В ОТЕЛЬ ВСЕ ГОСТИ ОБЯЗАНЫ ПРЕДЪЯВИТЬ ПАСПОРТ ИЛИ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ. В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ, НА КОТОРЫХ НЕ ПРЕДЪЯВЛЕНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ, БУДЕТ ВЗЫСКАНА ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ. ***

Newsletter

Be the first to know about our exclusive deals and latest news
ONLINE BOOKINGContacts