Kota Peşin Fiyatı Kota Durumu Taksitli Fiyatı
A 180,00 TL Satışa Kapandı 200,00 TL
B 190,00 TL Satışa Açık 210,00 TL
C 200,00 TL Satışa Kapalıdır 220,00 TL
D 210,00 TL Satışa Kapalıdır 230,00 TL
E 220,00 TL Satışa Kapalıdır 240,00 TL
F 230,00 TL Satışa Kapalıdır 250,00 TL
G 240,00 TL Satışa Kapalıdır 260,00 TL
H 250,00 TL Satışa Kapalıdır 270,00 TL
I 260,00 TL Satışa Kapalıdır 280,00 TL
J 270,00 TL Satışa Kapalıdır 290,00 TL
K 280,00 TL Satışa Kapalıdır 300,00 TL
Kota Peşin Fiyatı Kota Durumu Taksitli Fiyatı
A 309,00 TL Satışa Kapandı 329,00 TL
B 325,00 TL Satışa Kapandı 345,00 TL
C 340,00 TL Satışa Kapandı 360,00 TL
D 355,00 TL Satışa Kapandı 375,00 TL
E 375,00 TL Satışa Kapandı 395,00 TL
F 390,00 TL Satışa Kapandı 410,00 TL
G 399,00 TL Satışa Açık 419,00 TL
H 420,00 TL Satışa Kapalıdır 440,00 TL
I 435,00 TL Satışa Kapalıdır 355,00 TL
J 450,00 TL Satışa Kapalıdır 470,00 TL
K 465,00 TL Satışa Kapalıdır 485,00 TL
L 480,00 TL Satışa Kapalıdır 500,00 TL
M 495,00 TL Satışa Kapalıdır 515,00 TL
Kota Peşin Fiyatı Kota Durumu Taksitli Fiyatı
A 325,00 TL Satışa Kapandı 355,00 TL
B 340,00 TL Satışa Kapandı 360,00 TL
C 355,00 TL Satışa Açık 375,00 TL
D 370,00 TL Satışa Kapalıdır 390,00 TL
E 385,00 TL Satışa Kapalıdır 405,00 TL
F 400,00 TL Satışa Kapalıdır 420,00 TL
G 415,00 TL Satışa Kapalıdır 435,00 TL
H 430,00 TL Satışa Kapalıdır 450,00 TL
I 445,00 TL Satışa Kapalıdır 465,00 TL
J 460,00 TL Satışa Kapalıdır 480,00 TL
K 475,00 TL Satışa Kapalıdır 495,00 TL
L 490,00 TL Satışa Kapalıdır 510,00 TL
M 510,00 TL Satışa Kapalıdır 530,00 TL
Kota Peşin Fiyatı Kota Durumu Taksitli Fiyatı
A 350,00 TL Satışa Kapandı 370,00 TL
B 365,00 TL Satışa Kapandı 385,00 TL
C 375,00 TL Satışa Açık 395,00 TL
D 395,00 TL Satışa Kapalıdır 415,00 TL
E 410,00 TL Satışa Kapalıdır 430,00 TL
F 425,00 TL Satışa Kapalıdır 445,00 TL
G 430,00 TL Satışa Kapalıdır 450,00 TL
H 445,00 TL Satışa Kapalıdır 465,00 TL
I 460,00 TL Satışa Kapalıdır 480,00 TL
J 475,00 TL Satışa Kapalıdır 495,00 TL
K 490,00 TL Satışa Kapalıdır 510,00 TL
L 510,00 TL Satışa Kapalıdır 530,00 TL
M 565,00 TL Satışa Kapalıdır 585,00 TL
Kota Peşin Fiyatı Kota Durumu Taksitli Fiyatı
A 365,00 TL Satışa Kapandı 385,00 TL
B 380,00 TL Satışa Kapandı 400,00 TL
C 395,00 TL Satışa Açık 415,00 TL
D 410,00 TL Satışa Kapalıdır 430,00 TL
E 425,00 TL Satışa Kapalıdır 445,00 TL
F 440,00 TL Satışa Kapalıdır 460,00 TL
G 455,00 TL Satışa Kapalıdır 475,00 TL
H 470,00 TL Satışa Kapalıdır 490,00 TL
I 485,00 TL Satışa Kapalıdır 505,00 TL
J 500,00 TL Satışa Kapalıdır 520,00 TL
K 515,00 TL Satışa Kapalıdır 535,00 TL
L 540,00 TL Satışa Kapalıdır 560,00 TL
M 580,00 TL Satışa Kapalıdır 600,00 TL
Kota Peşin Fiyatı Kota Durumu Taksitli Fiyatı
A 375,00 TL Satışa Kapandı 395,00 TL
B 390,00 TL Satışa Kapandı 410,00 TL
C 395,00 TL Satışa Kapandı 415,00 TL
D 420,00 TL Satışa Açık 440,00 TL
E 425,00 TL Satışa Kapalıdır 445,00 TL
F 440,00 TL Satışa Kapalıdır 460,00 TL
G 455,00 TL Satışa Kapalıdır 475,00 TL
H 480,00 TL Satışa Kapalıdır 500,00 TL
I 495,00 TL Satışa Kapalıdır 515,00 TL
J 510,00 TL Satışa Kapalıdır 530,00 TL
K 525,00 TL Satışa Kapalıdır 545,00 TL
L 540,00 TL Satışa Kapalıdır 560,00 TL
M 580,00 TL Satışa Kapalıdır 600,00 TL
Kota Peşin Fiyatı Kota Durumu Taksitli Fiyatı
A 395,00 TL Satışa Kapandı 415,00 TL
B 415,00 TL Satışa Kapandı 435,00 TL
C 430,00 TL Satışa Kapandı 450,00 TL
D 445,00 TL Satışa Açık 465,00 TL
E 460,00 TL Satışa Kapalıdır 480,00 TL
F 475,00 TL Satışa Kapalıdır 495,00 TL
G 490,00 TL Satışa Kapalıdır 510,00 TL
H 505,00 TL Satışa Kapalıdır 525,00 TL
I 520,00 TL Satışa Kapalıdır 540,00 TL
J 540,00 TL Satışa Kapalıdır 560,00 TL
K 565,00 TL Satışa Kapalıdır 585,00 TL
L 580,00 TL Satışa Kapalıdır 600,00 TL
M 605,00 TL Satışa Kapalıdır 625,00 TL
Kota Peşin Fiyatı Kota Durumu Taksitli Fiyatı
A 360,00 TL Satışa Kapandı 380,00 TL
B 370,00 TL Satışa Kapandı 390,00 TL
C 380,00 TL Satışa Kapandı 400,00 TL
D 390,00 TL Satışa Açık 410,00 TL
E 400,00 TL Satışa Kapalıdır 420,00 TL
F 410,00 TL Satışa Kapalıdır 430,00 TL
G 420,00 TL Satışa Kapalıdır 440,00 TL
H 430,00 TL Satışa Kapalıdır 450,00 TL
I 440,00 TL Satışa Kapalıdır 460,00 TL
J 450,00 TL Satışa Kapalıdır 470,00 TL
K 460,00 TL Satışa Kapalıdır 480,00 TL
L 470,00 TL Satışa Kapalıdır 490,00 TL
Kota Peşin Fiyatı Kota Durumu Taksitli Fiyatı
A 395,00 TL Satışa Kapandı 415,00 TL
B 415,00 TL Satışa Kapandı 435,00 TL
C 430,00 TL Satışa Açık 450,00 TL
D 445,00 TL Satışa Kapalıdır 465,00 TL
E 460,00 TL Satışa Kapalıdır 480,00 TL
F 475,00 TL Satışa Kapalıdır 495,00 TL
G 490,00 TL Satışa Kapalıdır 510,00 TL
H 505,00 TL Satışa Kapalıdır 525,00 TL
I 520,00 TL Satışa Kapalıdır 540,00 TL
J 535,00 TL Satışa Kapalıdır 555,00 TL
K 550,00 TL Satışa Kapalıdır 570,00 TL
L 580,00 TL Satışa Kapalıdır 600,00 TL
Kota Peşin Fiyatı Kota Durumu Taksitli Fiyatı
A 395,00 TL Satışa Kapandı 415,00 TL
B 415,00 TL Satışa Kapandı 435,00 TL
C 430,00 TL Satışa Açık 450,00 TL
D 445,00 TL Satışa Kapalıdır 465,00 TL
E 460,00 TL Satışa Kapalıdır 480,00 TL
F 475,00 TL Satışa Kapalıdır 495,00 TL
G 490,00 TL Satışa Kapalıdır 510,00 TL
H 505,00 TL Satışa Kapalıdır 525,00 TL
I 525,00 TL Satışa Kapalıdır 545,00 TL
J 540,00 TL Satışa Kapalıdır 560,00 TL
K 565,00 TL Satışa Kapalıdır 585,00 TL
L 580,00 TL Satışa Kapalıdır 600,00 TL
Kota Peşin Fiyatı Kota Durumu Taksitli Fiyatı
A 360,00 TL Satışa Kapandı 380,00 TL
B 375,00 TL Satışa Kapandı 395,00 TL
C 390,00 TL Satışa Açık 410,00 TL
D 405,00 TL Satışa Kapalıdır 425,00 TL
E 420,00 TL Satışa Kapalıdır 440,00 TL
F 435,00 TL Satışa Kapalıdır 455,00 TL
G 450,00 TL Satışa Kapalıdır 470,00 TL
H 470,00 TL Satışa Kapalıdır 490,00 TL
I 490,00 TL Satışa Kapalıdır 510,00 TL
J 510,00 TL Satışa Kapalıdır 530,00 TL
K 530,00 TL Satışa Kapalıdır 550,00 TL
L 552,00 TL Satışa Kapalıdır 572,00 TL
Kota Peşin Fiyatı Kota Durumu Taksitli Fiyatı
A 333,00 TL Satışa Kapandı 353,00 TL
B 343,00 TL Satışa Kapandı 363,00 TL
C 355,00 TL Satışa Açık 375,00 TL
D 365,00 TL Satışa Kapalıdır 385,00 TL
E 375,00 TL Satışa Kapalıdır 395,00 TL
F 385,00 TL Satışa Kapalıdır 405,00 TL
G 395,00 TL Satışa Kapalıdır 415,00 TL
H 405,00 TL Satışa Kapalıdır 425,00 TL
I 425,00 TL Satışa Kapalıdır 445,00 TL
J 450,00 TL Satışa Kapalıdır 470,00 TL
K 480,00 TL Satışa Kapalıdır 500,00 TL
L 500,00 TL Satışa Kapalıdır 520,00 TL
Kota Peşin Fiyatı Kota Durumu Taksitli Fiyatı
A 245,00 TL Satışa Kapandı 265,00 TL
B 255,00 TL Satışa Kapandı 275,00 TL
C 265,00 TL Satışa Kapandı 285,00 TL
D 275,00 TL Satışa Kapandı 295,00 TL
E 285,00 TL Satışa Kapandı 305,00 TL
F 299,00 TL Satışa Açık 319,00 TL
G 310,00 TL Satışa Kapalıdır 330,00 TL
H 320,00 TL Satışa Kapalıdır 350,00 TL
I 330,00 TL Satışa Kapalıdır 350,00 TL
J 340,00 TL Satışa Kapalıdır 360,00 TL
K 380,00 TL Satışa Kapalıdır 400,00 TL
L 405,00 TL Satışa Kapalıdır 425,00 TL
M 430,00 TL Satışa Kapalıdır 450,00 TL
Kota Peşin Fiyatı Kota Durumu Taksitli Fiyatı
A 225,00 TL Satışa Kapandı 245,00 TL
B 235,00 TL Satışa Kapandı 255,00 TL
C 245,00 TL Satışa Kapandı 265,00 TL
D 255,00 TL Satışa Kapandı 275,00 TL
E 265,00 TL Satışa Kapandı 285,00 TL
F 275,00 TL Satışa Açık 295,00 TL
G 285,00 TL Satışa Kapalıdır 305,00 TL
H 295,00 TL Satışa Kapalıdır 315,00 TL
I 305,00 TL Satışa Kapalıdır 325,00 TL
J 330,00 TL Satışa Kapalıdır 350,00 TL
K 350,00 TL Satışa Kapalıdır 370,00 TL
L 365,00 TL Satışa Kapalıdır 385,00 TL
M 375,00 TL Satışa Kapalıdır 395,00 TL
Kota Peşin Fiyatı Kota Durumu Taksitli Fiyatı
A 199,00 TL Satışa Kapandı 219,00 TL
B 209,00 TL Satışa Kapandı 229,00 TL
C 225,00 TL Satışa Kapandı 245,00 TL
D 235,00 TL Satışa Kapandı 255,00 TL
E 250,00 TL Satışa Açık 270,00 TL
F 260,00 TL Satışa Kapalıdır 280,00 TL
G 275,00 TL Satışa Kapalıdır 295,00 TL
H 290,00 TL Satışa Kapalıdır 310,00 TL
I 310,00 TL Satışa Kapalıdır 330,00 TL
J 325,00 TL Satışa Kapalıdır 355,00 TL
K 340,00 TL Satışa Kapalıdır 360,00 TL
L 355,00 TL Satışa Kapalıdır 375,00 TL
Kota Peşin Fiyatı Kota Durumu Taksitli Fiyatı
A 189,00 TL Satışa Kapandı 209,00 TL
B 199,00 TL Satışa Kapandı 219,00 TL
C 215,00 TL Satışa Açık 235,00 TL
D 220,00 TL Satışa Kapalıdır 250,00 TL
E 230,00 TL Satışa Kapalıdır 250,00 TL
F 240,00 TL Satışa Kapalıdır 260,00 TL
G 250,00 TL Satışa Kapalıdır 270,00 TL
H 260,00 TL Satışa Kapalıdır 280,00 TL
I 270,00 TL Satışa Kapalıdır 290,00 TL
J 280,00 TL Satışa Kapalıdır 300,00 TL
K 290,00 TL Satışa Kapalıdır 310,00 TL
Kota Peşin Fiyatı Kota Durumu Taksitli Fiyatı
A 185,00 TL Satışa Kapandı 205,00 TL
B 199,00 TL Satışa Kapandı 219,00 TL
C 205,00 TL Satışa Kapandı 225,00 TL
D 215,00 TL Satışa Açık 235,00 TL
E 225,00 TL Satışa Kapalıdır 245,00 TL
F 235,00 TL Satışa Kapalıdır 255,00 TL
G 245,00 TL Satışa Kapalıdır 265,00 TL
H 255,00 TL Satışa Kapalıdır 275,00 TL
I 265,00 TL Satışa Kapalıdır 285,00 TL
J 275,00 TL Satışa Kapalıdır 295,00 TL
K 285,00 TL Satışa Kapalıdır 305,00 TL
Kota Peşin Fiyatı Kota Durumu Taksitli Fiyatı
A 175,00 TL Satışa Kapandı 195,00 TL
B 185,00 TL Satışa Kapandı 205,00 TL
C 195,00 TL Satışa Açık 215,00 TL
D 205,00 TL Satışa Kapalıdır 225,00 TL
E 215,00 TL Satışa Kapalıdır 235,00 TL
F 225,00 TL Satışa Kapalıdır 245,00 TL
G 235,00 TL Satışa Kapalıdır 255,00 TL
H 245,00 TL Satışa Kapalıdır 265,00 TL
I 255,00 TL Satışa Kapalıdır 275,00 TL
J 265,00 TL Satışa Kapalıdır 285,00 TL
K 285,00 TL Satışa Kapalıdır 305,00 TL

PREISE UND VERFAHREN:

 • Check-in 16:00 Uhr, Check-out 11:00 Uhr.
 • Änderungen bei den Reisedaten müssen im Hinblick auf die Verfügbarkeit des Feriendorfes mindestens 15 Tage vorher mitgeteilt werden. Diese Regelung gilt ab dem Jahr 2018.
 • Bei Stornierungen und Rückerstattungsforderungen, ausgenommen nachgewiesenen zwingenden Gründen (Tod, Unfall, etc), werden bis 30 Tage vorher 100 %, bis 20 Tage vorher 90 % und bis 8 Tage vorher 75 % des Reisepreises erstattet.

KOSTENLOSE DIENSTLEISTUNGEN

 • Offenes Buffet (Frühstück, Spätaufsteherfrühstück, Mittagessen und Abendessen)
 • Den ganzen Tag über offene Getränke
 • Tagsüber Crêpes und Pide
 • Speziell für Herren: Außenpool, Innenpool, Aqua-Pool, Vater-Kind-Becken, Kinderpool, türkisches Bad, Sauna, Fitnessraum (Kinder von 0-6 Jahren haben keinen Zutritt zu den Erwachsenenschwimmbecken).
 • Speziell für Damen: Süßwasserpool, Salzwasserpool, Aqua-Pool, Kinderpool, Mutter-Kind-Becken, Sandkasten, Gartenfitness, türkisches Bad, Sauna, Fernseh- und Spieleraum, Gebetsraum, Ruhezone, Kinderschlafraum (Jungen über 6 Jahren haben keinen Zutritt zum Damenbereich).
 • Miniklub (07 - 12 Jahre)
 • Kinderbetreuung (3-6 Jahre)
 • 3 Abende in der Woche Damendisko
 • Kino, Beachvolleyball, Basketball, Tischtennis, Tennis, Dart
 • Den ganzen Tag über Aktivitäten mit dem Animationsteam, Abendshows und Live-Musik
 • Wi-Fi-Internet (Lobby, Zimmer, Pool-Café)
 • Minibar (das erste Mal kostenlos, später kostenpflichtig)
 • Transfer vom Busbahnhof in Kumluca

KOSTENFPLICHTIGE DIENSTLEISTUNGEN

 • Zimmerservice, geschlossene Getränke, frisch gepresste Obstsäfte, À-la-carte Fischrestaurant
 • Telefon, Fax, Internetcafé, Fotograf
 • Wäschereiservice
 • Arzt
 • SPA (Massage, Handschuhpeeling, Schaummassage)
 • Friseur, Schönheitszentrum, Hautpflege, Tatoo
 • Shoppingcenter (Boutique, Juwelier, Souvenirshop, etc.)
 • Autovermietung, Transfer (Der Flughafentransfer wird von der Geschäftsleitung des Feriendorfes organisiert, wenn mindestens drei Tage vorher Bescheid gegeben wird. Die Transferkosten werden vom Gast in bar eingezogen.)
 • Ausflüge
 • Lunapark, Spieleraum
 • Wasserpfeifenverkauf, Speiseeis

Standardzimmer:

 • In den Standardzimmern können mindestens 2 Erwachsene übernachten.
 • Die oben stehenden Preise verstehen sich pro Person und gelten für die 1. und 2. Person.
 • Für jede weitere Person werden die folgenden Preise erhoben:
 • Alle Kinder von 7-12 Jahren (geb. 2007-2012) erhalten 50 % Ermäßigung.
 • Alle Kinder von 0-6 Jahren (geb. 2013-2019) übernachten kostenlos.

Familienzimmer:

 • In den Familienzimmern können mindestens 3,5 Erwachsene übernachten.
 • Die 4. Person erhält 20 % Ermäßigung auf den Preis pro Person.
 • Die 5. Person erhält 30 % Ermäßigung auf den Preis pro Person.
 • Alle Kinder von 7-12 Jahren (geb. 2007-2012) erhalten 50 % Ermäßigung.
 • Alle Kinder von 0-6 Jahren (geb. 2012-2019) übernachten kostenlos.
   

***BEIM CHECK-IN MÜSSEN DIE PERSONALIEN ALLER PERSONEN ANGEGEBEN WERDEN. KINDER, DEREN PERSONALIEN NICHT ANGEGEBEN WERDEN, MÜSSEN DEN ERWACHSENENPREIS ZAHLEN.***

 

Newsletter

Be the first to know about our exclusive deals and latest news
ONLINE BOOKINGContacts